top of page
pexels-johannes-plenio-1423600.jpg

Högsåsens Naturreservat

En mil från Hova ligger Högsåsens naturreservat. Reservatet består av ett kulturhistoriskt odlingslandskap med beteshagar, gamla husgrunder och vackra stenmurar. Det finns också flera vandringsleder, varierande mellan 1-10 km, som utgår från Högsåsen.

Om Högsåsen

Ett kulturhistoriskt naturreservat

Ungefär en mil från Hova ligger Högsåsens naturreservat. Reservatet består av ett kulturhistoriskt odlingslandskap med beteshagar, gamla husgrunder och vackra stenmurar. Här finns också imponerande lövträd såsom Eva-eken och de gamla askar som utgör en nyckelbiotop. Från Högsåsen utgår en rad vandringsleder, allt från 1-10 km långa. På området finns även 2 torrtoaletter.
 

För att hålla beteshagarna öppna går det hästar och får på Högsåsen under sommaren. Det finns också två bisamhället för att hjälpa till med pollinering och öka den biologiska mångfalden i området.

DSC_4510.jpg
DSC_3569.jpg

Aktuellt på Högsåsen

Att göra på Högsåsen

Förutom vandringsleder finns det också en vacker utsiktsplats där man en klar dag kan se så längt som till Kinnekulle. Uppe vid utsiktsplatsen finns ett vindskydd att fika i, och på vinterdagar går det att åka pulka nerför backen från utsikten.

Det finns ytterligare 3 grillplatser i naturreservatet, samt Högsåsenstugan som har öppet för enklare servering. För öppettider se vår Facebooksida: https://www.facebook.com/hogsasen 

 

För familjer som kommer till Högsåsen finns det information samt en tipspromenad om allemansrätten att gå.

I en av byggnaderna i naturreservatet kan man titta på den gamla stockbåten som hittades i sjön Narven år 1912. Stockbåten tillhör Vadsbo museum men finns att se i Högsåsen, då det är närmast platsen där den hittades.

IMG_20211211_144734.jpg
pexels-pixabay-164168_edited.jpg

Om Högsåsen

Gamla Högsåsen by

Högsåsens by påbörjades av invandrade svedjefinnar i början av 1600-talet men finns utmärkt på kartor från 1781. När byn var som störst fanns här 32 byggnader och ett fyrtiotal personer bodde i Högsåsen by. I mitten av 1900-talet flyttade den sista fast boende invånaren från Högsåsen. Idag är Högsåsenstugan som byggdes på 1800-talet samt informationscentralen som tidigare var handelsbod, de enda byggnaderna som återstår av Högsås by. Däremot kan man se spår av tidigare hus och byggnader.

DSC_0687.jpg

Om Högsåsen

Slåtterängen

En av ängarna på Högsåsen lämnas obetad och oklippt under hela sommaren för att i augusti slås med lie på traditionellt vid. Höet hängs sedan upp på hässjor för att torka innan det tas ner och används som djurfoder. Slåttern är ett sätt att bevara och uppmärksamma gamla jordbruksmetoder såväl som att ge goda förutsättningar för ängens blommor att fröa och sprida sig.

IMG_7274_edited.jpg
bottom of page